Vragen ? Bel 085 040 7444

Er zijn verschillende manieren waarop het begrip zzp'er (zelfstandige zonder personeel) kan worden uitgelegd. De omschrijving van de Sociaal Economische Raad (SER) biedt de meest complete verwoording van een zzp'er.

Wat is een zzp'er?

Een zzp'er is een zelfstandig ondernemer die geen personeel in dienst heeft: het staat dan ook voor zelfstandige zonder personeel. Om te bepalen of er sprake is van een ondernemer, gelden de volgende criteria, die ook door de Belastingdienst in het kader van de inkomstenbelasting gehanteerd worden:

  • zelfstandigheid bij de inrichting van de eigen werkzaamheden en het uitvoeren daarvan;
  • het voor eigen rekening en risico verrichten van werkzaamheden;
  • het gericht zijn op, het perspectief hebben van, het maken van winst;
  • bekendmaking van het ondernemerschap;
  • het streven naar meerdere opdrachtgevers.

 

Zzp versus eenmanszaak

Een eenmanszaak is een rechtsvorm waarin je kunt ondernemen als zzp'er. Maar je kunt net zo goed zzp'er zijn in een coöperatie, besloten vennootschap, vennootschap onder firma of maatschap. De term zzp geeft alleen aan dat je geen personeel hebt.

Hou me op de hoogte

Vragen?